Trưởng Phòng Marketing

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Operation Manager (E-Commerce Team)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/06/2021

Junior Operation Executive (E-Commerce Team)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Quay phim Sitcom

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Creative Manager

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Biên kịch

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Video Editor

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Facebook Ads/ Google Ads

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên SEO

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Digital Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Biên Tập Viên Nội Dung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Marketing/Sale Online

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Ngoài Trời - Hà Nội

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/05/2021

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/05/2021

Trưởng Nhóm Marketing Online

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Trade Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Quản Lý Nhãn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Trưởng Nhóm Product Marketting

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Maketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/06/2021

Marketing Executive

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Content Marketing Dịch Vụ VAS

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/05/2021

Chuyên Viên Truyền Thông

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Digital Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/06/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/08/2021

Trưởng Phòng Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 22/02/2021