Thực Tập Sinh Tư Vấn

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Telesales ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm )

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/11/2020

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Đi Làm Ngay

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

NHÂN VIÊN TELESALE

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/11/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN TELESALE

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesale Ca Chiều Tối

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/11/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Phú Yên Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/12/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân viên Telesale

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Telesales

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 16/11/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: Thương lượng Khu vực: Phú Yên,Hồ Chí M... Hạn nộp: 30/12/2020

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 14/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020