Việc làm mới

Nhân Viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Nội Thất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Kết Cấu

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 04/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/06/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/05/2021

Web Scraping Expert

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Dataset Expert (Full Stack Developer)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/05/2021

Nhân Viên QS

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/05/2021

Kỹ Sư Cầu Đường

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Vĩnh Long,Hồ Chí... Hạn nộp: 20/05/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 26/05/2021

Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Trình

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư ME

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Ninh Thuận Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/05/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/05/2021

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên IT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Kỹ Sư Tổng Hợp

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/05/2021

Lập Trình Viên Back-End

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Điện

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/07/2021

Chuyên Viên Phòng Xây Dựng Cơ Bản

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 19/05/2021

Tìm việc theo ngành

Tìm kiếm nâng cao