Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Game 2D Artist

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 21/07/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 26/05/2021

Nhân Viên Designer

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhấn Viên Thiết Kế

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Graphic Designer

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế 3D Không Gian Trang Trí

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật