Tìm việc làm - Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh mới nhất T8.2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Vĩnh Phúc,Hà Nội... Hạn nộp: 30/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 19/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

Trưởng phòng kinh doanh hàng bách hóa tiêu dùng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bình Thuận Hạn nộp: 28/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH GIA DỤNG

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/08/2020

Trưởng phòng kinh doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/10/2020

Trưởng nhóm Kinh doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản

Lương: Thương lượng Khu vực: Kiên Giang Hạn nộp: 30/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/08/2020

DIGITAL MARKETING LEADER

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/08/2020

Trường nhóm kinh doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng phòng kinh doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Gạch Lát Men

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/08/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tour Nội Địa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/10/2020

Trưởng phòng kinh doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/08/2020

Trưởng/ phó phòng kế hoạch kinh doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2020

Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ IT

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 09/08/2020

Trưởng phòng kinh doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Trưởng phòng kinh doanh (nghành sơn)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/08/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


30 triệu trở lên 08/06/2020