Trợ Lý CEO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/02/2021

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/02/2021

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Thư Ký Giám Đốc

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 31/01/2021

Trợ Lý Giám Đốc Sản Phẩm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 15/02/2021

Tìm việc theo ngành