Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Gas

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Điện

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/06/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Tư Vấn

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Cung Ứng - Logistics

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Trưởng Bộ Phận Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Factory Director

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Quảng Nam Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Marketing Manager

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Quản Lý/ Vận Hành Tòa Nhà Nước Ngoài

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/06/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

[Minigood Hà Nội] - Quản Lý Cửa Hàng Tại TTTM Ocean Park

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Chuyên Viên Tư Vấn

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hòa Bình Hạn nộp: 30/06/2021

Tiếp Viên Hàng Không

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hòa Bình Hạn nộp: 31/05/2021

Phó Phòng Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Quản Lý Chi Nhánh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/06/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/05/2021

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 23/03/2021