Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Vừa và nhỏ 2

64-66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM Xem bản đồ

http://smedec.com/

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (sau đây gọi tắt là Trung tâm SMEDEC 2) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

Tuyển dụng

Chuyên Gia Tư Vấn Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng

29/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM
  • Quy mô: 25-100
  • Website: http://smedec.com/