Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo

276Bl Lạch Tray, nhà A10 Đồng tâm,, Ngô Quyền, Hải Phòng Xem bản đồ

www.isc1.vn


Xác thực
7 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập theo quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND TP. Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
Tên giao dịch tiếng Anh: Science Technology Development and Innovation Center (viết tắt: ISC).
Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung ứng các dịch vụ, dịch vụ sự nghiệp công lập về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuyển dụng

Nhân Viên Marketing

30/09/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Phó Phòng Nghiên Cứu Ứng Dụng

30/09/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường

30/09/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học

30/04/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

30/04/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Cán Bộ Kỹ Thuật

30/04/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Cán Bộ Kỹ Thuật Chăn Nuôi Thú Y

30/04/2021 Hải Phòng Thương lượng Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 276Bl Lạch Tray, nhà A10 Đồng tâm,, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Quy mô: 50 người
  • Website: www.isc1.vn