Trường phổ thông nhiều cấp Hai bà Trưng

KHU TRÀ KHÊ ANH DŨNG DƯƠNG KINH HẢI PHÒNG Xem bản đồ

Info@hbt.edu.vn Hotline: 0911.111.599


Xác thực
4 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Trường PTNC Hai Bà Trưng trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đang tiếp tục tìm kiếm những tài năng, người cộng sự có cùng tâm huyết vào sự phát triển 100 năm trồng người: Khơi nguồn tri thức – Thiết lập giá trị - Kiến tạo trải nghiệm – Dẫn lối thành công

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần