Trường Tiểu học CGDHN

229 phố Vong Xem bản đồ

4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Giáo Viên Tiểu Học

01/11/2021 Hà Nội Thương lượng Dài hạn

Nhân Viên Bảo Vệ

01/11/2021 Hà Nội Thương lượng Dài hạn

Nhân Viên Tạp Vụ - Lao Công

01/11/2021 Hà Nội Thương lượng Dài hạn

Giáo Viên Tiểu Học

31/10/2021 Hà Nội Thương lượng Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 229 phố Vong
  • Quy mô:
  • Website: