Nhân Viên Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/10/2020

Warehouse Supervisor

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Trà Vinh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/10/2020

THỦ KHO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/11/2020

THỦ KHO THÀNH PHẨM

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KHO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Vận Hành Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2020

THỦ KHO

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 04/11/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

THỦ KHO

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Thủ Kho Công Trình

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 18/10/2020