Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Full time

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/12/2020

NHÂN VIÊN SERVICE ADMIN

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 07/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG DỊCH VỤ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 07/11/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 25/11/2020

NHÂN VIÊN TELESALE

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Bán Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 20/11/2020

KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Sale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 15/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 07/11/2020

LÁI XE NÂNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Chuyên Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Bán Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Khán... Hạn nộp: 15/11/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Sale

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

NHÂN VIÊN MARKETING

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Quảng Nam,Đà Nẵn... Hạn nộp: 06/11/2020

Tổng Hợp Hành Chính

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 10/11/2020

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Design 3D

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Khán... Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020