Worklink Việt Nam

357 Nguyễn Thái Bình , Tân Bình Xem bản đồ

worklink.vn


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

tư vấn tuyển dụng tiếng Nhật

Tuyển dụng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

06/06/2020 Hồ Chí Minh 25 triệu - 30 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

06/06/2020 Đồng Nai 25 triệu - 30 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng HCNS

06/06/2020 Đồng Nai 25 triệu - 30 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 357 Nguyễn Thái Bình , Tân Bình
  • Quy mô: 100
  • Website: worklink.vn