Giải pháp tiếp cận tối đa
1.000.000+ ứng viên mỗi tháng

Đăng tin trang chủ

 • Việc làm hot Khuyến mãi 50%

   • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100% Ứng viên
   • Tin được tự động đẩy lên đầu trang 1 lần/ngày
   • AI ưu tiên gợi ý việc làm hiển thị cho ứng viên
   • Hiển thị trong Top đề xuất việc làm liên quan
   • Ưu tiên hiển thị Top đầu Trang ngành
   • Ưu tiên gửi Tin tuyển dụng qua Email Marketing đến Ứng viên phù hợp
   • ĐẶC BIỆT:
   • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn trị giá 440.000đ
   • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký
   • Xem mô tả hiển thị
  • 4,600,000 đ

   9,200,000 đ

 • Việc làm hấp dẫn Khuyến mãi 50%

   • Tin tuyển dụng hiển thị ở Top đầu trang chủ, tiếp cận với 85% Ứng viên
   • Tin được tự động đẩy lên đầu trang 1 lần/ngày
   • Hiển thị trong Top đề xuất việc làm liên quan
   • Ưu tiên hiển thị Top đầu Trang ngành
   • Ưu tiên gửi Tin tuyển dụng qua Email Marketing đến Ứng viên phù hợp
   • ĐẶC BIỆT:
   • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
   • Xem mô tả hiển thị
  • 3,800,000 đ

   7,600,000 đ

 • Việc làm lương cao Khuyến mãi 50%

   • Tin tuyển dụng hiển thị ở trung tâm trang chủ, tiếp cận với 70% Ứng viên
   • Tin được tự động đẩy lên đầu trang 1 lần/ngày
   • Ưu tiên hiển thị Top đầu Trang ngành
   • ĐẶC BIỆT:
   • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
   • Xem mô tả hiển thị
  • 2,500,000 đ

   5,000,000 đ

 • Việc làm tiêu điểm Khuyến mãi 40%

   • Tin tuyển dụng hiển thị ở trung tâm trang chủ, tiếp cận với 65% Ứng viên
   • Tin được tự động đẩy lên đầu trang 1 lần/ngày
   • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
   • ĐẶC BIỆT:
   • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
   • Xem mô tả hiển thị
  • 1,944,000 đ

   3,240,000 đ

Đăng tin trang ngành

 • Ưu tiên trang ngành Khuyến mãi 50%

   • Tin tuyển dụng nằm ở Top đầu tại “Trang Ngành”, tiếp cận với 100% Ứng viên tìm kiếm công việc theo ngành nghề
   • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
   • Tin được tự động đẩy lên đầu trang 1 lần/ngày
   • ĐẶC BIỆT:
   • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
   • Xem mô tả hiển thị
  • 1,755,000 đ

   3,510,000 đ

Hiệu ứng nổi bật tin

 • Nhãn hot

  • 0 đ

   0 đ

 • Text gấp

  • 0 đ

   0 đ

 • Đỏ đậm

  • 0 đ

   0 đ

 • Nền xanh

  • 0 đ

   0 đ

Combo Hot

TÊN GÓI ĐƠN GIÁ (VNĐ) CHIẾT KHẤU THÀNH TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG GÓI
8,450,000 20% 6,760,000 1 tin/2 tuần + 100 CV/4 tuần
10,163,750 20% 8,131,000 1 tin/2 tuần + 200 CV/8 tuần
10,776,250 20% 8,621,000 1 tin/2 tuần + 300 CV/20 tuần
12,348,750 20% 9,879,000 1 tin/4 tuần + 100 CV/4 tuần
14,125,000 20% 11,300,000 1 tin/4 tuần + 200 CV/8 tuần
15,610,000 20% 12,488,000 1 tin/4 tuần + 300 CV/20 tuần

Combo đăng tin Hot & Lọc hồ sơKhuyến mãi 20%

  * Tiết kiệm 1,485,000 đ
 • Tin tuyển dụng nằm ở mục Việc Làm Hot đầu trang chủ, tiếp cận với 100% Ứng viên
 • Khách hàng được xem 100 hồ sơ ứng viên bất kỳ trong thời gian 1 tháng
 • Đăng tin cơ bản không giới hạn
 • ĐẶC BIỆT:
 • Tin sẽ được bảo lưu khi đã tuyển đủ ứng viên mà chưa hết thời hạn đăng
 • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo

Combo Hấp Dẫn

TÊN GÓI ĐƠN GIÁ (VNĐ) CHIẾT KHẤU THÀNH TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG GÓI
7,076,250 20% 5,661,000 1 tin/2 tuần + 100 CV/4 tuần
9,115,000 20% 7,292,000 1 tin/2 tuần + 200 CV/8 tuần
9,581,250 20% 7,665,000 1 tin/2 tuần + 300 CV/20 tuần
10,513,750 20% 8,411,000 1 tin/4 tuần + 100 CV/4 tuần
11,795,000 20% 9,436,000 1 tin/4 tuần + 200 CV/8 tuần
13,688,750 20% 10,951,000 1 tin/4 tuần + 300 CV/20 tuần

COMBO ĐĂNG TIN HẤP DẪN & LỌC HỒ SƠKhuyến mãi 20%

  * Tiết kiệm 1,784,000 đ
 • Tin tuyển dụng nằm ở mục Việc Làm Hấp Dẫn tại trung tâm trang chủ, tiếp cận với 85% Ứng viên
 • Khách hàng được xem 100 hồ sơ ứng viên bất kỳ trong thời gian 1 tháng
 • Đăng tin cơ bản không giới hạn
 • ĐẶC BIỆT:
 • Tin sẽ được bảo lưu khi đã tuyển đủ ứng viên mà chưa hết thời hạn đăng
 • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo

Combo Tiết Kiệm

TÊN GÓI ĐƠN GIÁ (VNĐ) CHIẾT KHẤU THÀNH TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG GÓI
5,766,250 20% 4,613,000 1 tin/2 tuần + 100 CV/4 tuần
7,717,500 20% 6,174,000 1 tin/2 tuần + 200 CV/8 tuần
8,155,000 20% 6,524,000 1 tin/2 tuần + 300 CV/20 tuần
8,882,500 20% 7,106,000 1 tin/4 tuần + 100 CV/4 tuần
9,785,000 20% 7,828,000 1 tin/4 tuần + 200 CV/8 tuần
11,941,250 20% 9,553,000 1 tin/4 tuần + 300 CV/20 tuần

COMBO ĐĂNG TIN TIÊU ĐIỂM & LỌC HỒ SƠKhuyến mãi 20%

  * Tiết kiệm 976,000 đ
 • Tin tuyển dụng nằm ở mục Việc Làm Tiêu Điểm
 • Khách hàng được xem 100 hồ sơ ứng viên bất kỳ trong thời gian 1 tháng
 • ĐẶC BIỆT:
 • Tin sẽ được bảo lưu 6 tháng
 • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
 • Gói lọc hồ sơ Khuyến mãi 20%

   • Hoàn 100% điểm đã dùng với hồ sơ bị sai thông tin liên hệ
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký tiếp theo
  • 0 đ

   0 đ

Banner trang chủ

 • BANNER ĐỘC QUYỀN

   • Hiển thị 24/24 tại Đầu Trang Chủ, xuyên suốt thời gian sử dụng dịch vụ
   • Tiếp cận 100% Ứng viên. Đạt tối đa hiệu quả tuyển dụng
   • Quảng bá hình ảnh Thương hiệu của Doanh nghiệp
   • ĐẶC BIỆT:
   • Hỗ trợ thiết kế banner theo nhu cầu tuyển dụng
   • Chiết khấu thêm 30% trong 3 lần sử dụng dịch vụ tiếp theo với giá trị đơn hàng trên 3.000.000đ (áp dụng với tất cả các gói dịch vụ khác)
  • 0 đ

   0 đ

 • BANNER GIỚI HẠN

   • Nổi bật tại trung tâm trang chủ, tiếp cận hàng nghìn Ứng viên tiềm năng
   • Tăng độ nhận diện Thương hiệu, tuyển dụng đạt hiệu quả cao.
   • ĐẶC BIỆT:
   • Hỗ trợ thiết kế banner theo nhu cầu tuyển dụng
   • Chiết khấu thêm 20% trong 3 lần sử dụng dịch vụ tiếp theo với giá trị đơn hàng trên 3.000.000đ (áp dụng với tất cả các gói dịch vụ khác)
  • 0 đ

   0 đ

BANNER TRANG VIỆC LÀM

 • BANNER HẤP DẪN

   • Nổi bật tại đầu Trang Việc làm
   • Tiếp cận 100% Ứng viên đang có nhu cầu tìm việc làm
   • Tăng độ nhận diện Thương hiệu, tuyển dụng đạt hiệu quả cao.
   • ĐẶC BIỆT:
   • Hỗ trợ thiết kế banner theo nhu cầu tuyển dụng
   • Chiết khấu thêm 20% trong 3 lần sử dụng dịch vụ tiếp theo với giá trị đơn hàng trên 3.000.000đ (áp dụng với tất cả các gói dịch vụ khác)
  • 0 đ

   0 đ

Trang chủ

 • Logo hiển thị nổi bật tại Trung Tâm Trang chủKhuyến mãi 20%

   • Logo Công ty/Doanh nghiệp được hiển thị nổi bật tại Trung Tâm Trang Chủ
  • 2,920,000 đ

   3,650,000 đ

 • TỪ KHOÁ ĐỘC QUYỀN

   • Phù hợp những Khách hàng tuyển dụng 1 vị trí với số lượng ít hoặc không giới hạn
   • Hiển thị nổi bật tại mục Tìm kiếm việc làm tại Trang Chủ và trang Việc làm
   • Đạt hiệu quả tuyển dụng tối đa với độ tiếp cận Ứng viên lên đến 100%
   • Tư vấn nội dung từ khóa thu hút theo yêu cầu
   • ĐẶC BIỆT:
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký
  • 0 đ

   0 đ

 • TỪ KHOÁ NÂNG CAO

   • Phù hợp những Khách hàng tuyển dụng nhiều vị trí với số lượng ít hoặc không giới hạn
   • Hiển thị nổi bật tại mục Tìm kiếm việc làm tại Trang Chủ và trang Việc làm
   • Đạt hiệu quả tuyển dụng tối đa với độ tiếp cận Ứng viên lên đến 100%
   • Tư vấn nội dung từ khóa thu hút theo yêu cầu
   • ĐẶC BIỆT:
   • Chiết khấu thêm 10% cho lần tái ký
  • 0 đ

   0 đ

Hướng dẫn thanh toán

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin kích hoạt dịch vụ
ngay sau khi nhận được thông báo chuyển khoản

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Chi nhánh: Đông Đô

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH EYEPLUS ONLINE

Số tài khoản: 1903 598 762 7017

Nội dung: 4 So Cuoi Cua SĐT_Thanh Toan_Goi Dich Vu

Lưu ý: Nội dung có thể bỏ qua ký tự đặc biệt như: @ . ,

Ví dụ: 5678_Thanh Toan_TVCV1

Khách hàng của timviec.com.vn

Được tin dùng bởi hơn 100,000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam, Timviec không ngừng thay đổi
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong các hoạt động tuyển dụng.

Chuyên gia nói về chúng tôi

Báo chí nói về chúng tôi

 • Phút
 • Giây

Đăng ký tư vấn mua gói sớm để nhận được nhiều ưu đãi hơn

Bạn cần tư vấn thêm?

Thay vì đau đầu với quá nhiều sự lựa chọn không hiệu quả, hãy tập trung vào một con đường duy nhất có thể đảm bảo cho bạn các tính năng nổi bật:

 • Ứng viên đông đảo
 • Kết nối dễ dàng
 • Công cụ tìm kiếm và gợi ý thông minh
 • Hiệu quả chi phí tối ưu
Để chọn lọc được ứng viên hiệu quả, Timviec.com.vn đang triển khai 3 gói lọc ứng viên chất lượng, hỗ trợ tối đa nhà tuyển dụng tìm được ứng viên phù hợp
Gói lọc hồ sơ ứng viên là quá trình xác định xem liệu một ứng viên có đủ điều kiện cho một vị trí tuyển dụng hay không, dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc và các thông tin khác (được ghi trong hồ sơ của họ).
Nhà tuyển dụng có điểm sẽ xem được thông tin như email và số điện thoại khi hồ sơ của ứng viên đó phù hợp với vị trí đăng tuyển. Nhà tuyển dụng không có điểm sẽ không xem được phần thông tin quan trọng đấy.
Timviec.com.vn nhận thanh toán online qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank
Chi nhánh: Đông Đô
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH EYEPLUS ONLINE
Số tài khoản: 1903 598 762 7017
Nội dung: So Dien Thoai_Thanh Toan_Goi Dich Vu
Timviec.com.vn có hỗ trợ bảo hành với tất cả các gói lọc hồ sơ. Cụ thể là, nếu thông tin liên hệ của ứng viên không chính xác, chúng tôi sẽ bảo hành 1 đổi 1 trong những trường hợp đấy.

0

Ứng viên

0

Nhà tuyển dụng

0

Việc làm

0

Lượt ứng tuyển
Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support