AIA Exchange Nha Trang

11 Lý Thánh Tôn Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Hoạch Định Tài Chính

31/03/2021 Khánh Hòa 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn
  • Quy mô:
  • Website: