Thợ Sửa Chữa Ô Tô

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 27/05/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 29/04/2021

Nhân Viên Ghi Danh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 11/05/2021

Nhân Viên Tư Vấn/ Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bình Dương,Hà Nộ... Hạn nộp: 20/05/2021

Nhân Viên Tư Vấn/ Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Quản Lý Sản Xuất Kết Cấu Thép

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/05/2021

Thợ Hàn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/05/2021

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/05/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 23/04/2021

Nhân Viên QC

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/05/2021

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Tập Đoàn

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 10/05/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/05/2021

Tổ Trưởng Bảo Trì

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/05/2021

Nhân Viên Digital Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/05/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/04/2021

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 06/05/2021

Nhân Viên Học Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 06/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

8 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 09/03/2021