Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường NEXTPAY

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 14/12/2020

Nhân Viên Tổng Vụ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên BUỒNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH- NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên QA/QC Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 25/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Làm Kế Hoạch

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Kế Toán Viên

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 21/11/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 20/11/2020

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 21/11/2020

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh ( Có Lương Cứng )

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kho

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thành Phẩm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 17/12/2020

Real Estate Industry

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/12/2020

Nhân Viên Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên QC/QA

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thủ Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/11/2020

Nhân Viên Đổ Bột

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 18/10/2020