Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 

Ngày cập nhật: 01/08/2023

Ngày hiệu lực: 01/08/2023

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập một Website Timviec.com.vn từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng site đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi nước đó và gửi tới Việt Nam.

Công ty TNHH Eyeplus Online, công ty sở hữu và điều hành Website Timviec.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ Website Timviec.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website Timviec.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Timviec.com.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trên website Timviec.com.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

I.THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Website Timviec.com.vn thu thập thông tin khi đăng ký và sử dụng dịch vụ:

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Website Timviec.com.vn cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với Website Timviec.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website Timviec.com.vn.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của Website Timviec.com.vn. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

Mỗi trang trong phạm vi Website Timviec.com.vn đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

1.     Truy cập vào dịch vụ của trang web Timviec.com.vn để sử dụng:

        Khi bạn truy cập bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Timviec.com.vn, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác.

        Timviec.com.vn có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Timviec.com.vn, bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.

        Cookies cho phép Timviec.com.vn lưu lại các trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp Timviec.com.vn thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. Timviec.com.vn có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.

        Bạn có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt Internet của bạn không chấp nhận cookies.

        Timviec.com.vn cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép Timviec.com.vn đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích (chưa đầy đủ) sau:

1.     Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;

2.     Để cung cấp dịch vụ cho bạn, cụ thể ở đây là các dịch vụ liên quan đến tìm kiếm cơ hội việc làm và thực hiện tuyển dụng. Chúng tôi có thể công khai các dữ liệu cá nhân của bạn trên website Timviec.com.vn theo quyết định của bạn cũng như chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các nhà tuyển dụng có thể là những Người sử dụng lao động hoặc Người lao động trong tương lai của bạn;

3.     Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua website Timviec.com.vn (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện thông qua website Timviec.com.vn đối với các sản phẩm, dù do chúng tôi hay bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi bán);

4.     Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;

5.     Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;

6.     Để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do website Timviec.com.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới

7.     Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;

8.     Để cải thiện website Timviec.com.vn này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;

9.     Để thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng;

10.  Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;

11.  Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và

12.  Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. (gọi chung là “ Các mục đích ”)

III. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.     Timviec.com.vn trao cho bạn sự chọn lựa để CV của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn. Có hai cách để thực hiện:

        Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn, nhưng không cho phép hồ sơ này được tìm kiếm bởi Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Timviec.com.vn Partner. Không cho phép hồ sơ của bạn được tìm kiếm có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để nộp đơn xin việc trực tuyến, nhưng Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Timviec.com.vn Partner sẽ không có quyền truy cập để tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn.

        Bạn có thể cho phép thông tin hồ sơ và thông tin dữ liệu tìm việc của bạn được tìm kiếm bởi hoặc hoặc gợi ý cho những Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Timviec.com.vn Partner. Khi bạn lựa chọn để hồ sơ của mình được tìm kiếm hoặc gợi ý, toàn bộ thông tin lý lịch, thông tin cá nhân, và dữ liệu tìm việc của bạn sẽ hiển thị đối với các Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Timviec.com.vn Partner khi họ lưu trữ qua Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn.

        Trong trường hợp bạn đồng ý chia sẻ với Nhà tuyển dụng về thông tin dữ liệu tìm việc của bạn, Timviec.com.vn sẽ trở thành đơn vị trung gian kết nối và chia sẻ thông tin này cho Nhà tuyển dụng dựa trên sự đồng ý của bạn. Việc kết nối này có thể phát sinh một số khoản phí để duy trì hoạt động vận hành của hệ thống, tuy nhiên, toàn bộ các khoản phí này sẽ do Nhà tuyển dụng phải chi trả và Ứng viên không phải chi trả khoản phí này.

2.     Timviec.com.vn nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn mà chỉ dành cho những người đã đăng ký với các Dịch vụ của Timviec.com.vn, những người này có thể giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn là người có quyền chấp thuận hoặc từ chối để Nhà tuyển dụng truy cập vào Hồ Sơ của bạn.

3.     Timviec.com.vn sẽ thực hiện các bước hợp lý để các bên chưa được đề cập ở trên sẽ không đạt được quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Timviec.com.vn, khi chưa có sự đồng ý của Timviec.com.vn. Tuy nhiên, Timviec.com.vn không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.

4.     Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, Timviec.com.vn có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ Timviec.com.vn.

5.     Bạn có thể được kích hoạt lại tài khoản khi đã bị vô hiệu hóa nếu được sự chấp thuận từ Timviec.com.vn.

6.     Ngoài các quyền được quy định tại các khoản 1,2,3,4,5 Điều này, bạn có đầy đủ các quyền của chủ thể dữ liệu được quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

IV. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của Timviec.com.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:

        Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.

        Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ Timviec.com.vn. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.

        Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ Timviec.com.vn.

        Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ Timviec.com.vn bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.

2.     Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó Timviec.com.vn sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gửi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng, Chủ sở hữu tài khoản (muốn có CV) được thực hiện trước thời điểm bạn gửi yêu cầu xóa tài khoản đến Timviec.com.vn.

Dưới đây là các bước để bạn có thể xóa tài khoản của mình khỏi hệ thống của Timviec.com.vn:
Gửi email về hòm mail [email protected] với tiêu đề Yêu cầu xóa tài khoản

        Sau khi Timviec.com.vn nhận được yêu cầu qua email, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin.
Thực hiện xóa tài khoản khỏi hệ thống và thông báo phản hồi lại qua email trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của bạn.

V. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Timviec.com.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

2.     Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, Timviec.com.vn, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của Timviec.com.vn có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

VI. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Timviec.com.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.

2.     Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên Timviec.com.vn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

VII. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

1.     Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ của Timviec.com.vn và bạn đến các cơ hội phù hợp:

        Các Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Các bên thứ ba ký hợp đồng với Timviec.com.vn để hỗ trợ Timviec.com.vn thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ Timviec.com.vn cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau:

-         Dịch vụ hồ sơ/đánh giá.

-         Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.

-         Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp

        Các đối tác chiến lược làm việc với Timviec.com.vn để cung cấp một trong các Dịch vụ của Timviec.com.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng Timviec.com.vn.

        Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.

        Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.

        Các tư vấn chuyên nghiệp của Timviec.com.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Timviec.com.vn.

        Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của Timviec.com.vn (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ Timviec.com.vn mà họ sở hữu.

        Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.

2.     Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.

3.     Timviec.com.vn không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với Timviec.com.vn.

VIII. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

1.     Bạn có trách nhiệm cung cấp cho Timviec.com.vn các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với Timviec.com.vn qua email [email protected].

2.     Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho Timviec.com.vn mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh), bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Timviec.com.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

3.     Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, bạn có đầy đủ các nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

IX. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng các Dịch vụ của website Timviec.com.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Timviec.com.vn như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với Timviec.com.vn qua email [email protected].

Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với Timviec.com.vn.

X. CÁCH WEBSITE TIMVIEC.COM.VN BẢO VỆ ĐỜI TƯ CỦA TRẺ EM.

Website Timviec.com.vn không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

XI. THAY ĐỔI QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Timviec.com.vn có quyền thay đổi, cập nhật Quy định Bảo mật này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả người dùng trên website của chúng tôi.

XII. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định Bảo mật này hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:

Email: [email protected]

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0981 448 766

 

Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support