ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ ỨNG VIÊN

Ngày cập nhật: 01/08/2023
Ngày hiệu lực: 01/08/2023

1. THỎA THUẬN SỬ DỤNG CHUNG
Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Timviec.com.vn. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Timviec.com.vn.
Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Timviec.com.vn, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo quy định của pháp luật, theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Timviec.com.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Timviec.com.vn.


2. XÁC THỰC THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
Để sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý thực hiện đầy đủ các bước và quy định mà Timviec.com.vn yêu cầu khi đăng ký Tài Khoản Người Dùng và/hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhập thông tin theo yêu cầu của Timviec.com.vn và việc Timviec.com.vn xác thực thông tin đăng ký,...


3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ MẬT KHẨU
- Khi bạn đăng ký sử dụng trang web Timviec.com.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email [email protected].
- Nếu Timviec.com.vn có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích website Timviec.com.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
- Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích website Timviec.com.vn:
Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Timviec.com.vn trong trường hợp Timviec.com.vn có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.


4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Timviec.com.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Timviec.com.vn.
Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:
• Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.
• Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.
• Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.
• Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Timviec.com.vn.
• Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Timviec.com.vn hoặc thông tin sẵn có từ trang web Timviec.com.vn mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Timviec.com.vn. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Timviec.com.vn cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.
• Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Timviec.com.vn, “làm ngập”, “gửi thư rác”, hoặc “tạo sự cố”.
• Sử dụng dịch vụ Timviec.com.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Timviec.com.vn.
• Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Timviec.com.vn.


5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TIMVIEC.COM.VN
1. Website Timviec.com.vn do Công Ty TNHH Eyeplus Online sở hữu và điều hành website Timviec.com.vn và các Dịch vụ Timviec.com.vn đóng vai trò là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm, các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo.
2. Timviec.com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và các Người tìm việc. Do đó, Timviec.com.vn không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.
3. Timviec.com.vn cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web Timviec.com.vn được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.
4. Timviec.com.vn không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Công Ty TNHH Eyeplus Online (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).
5. Chúng tôi không thể bảo đảm website Timviec.com.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Timviec.com.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào website Timviec.com.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.
6. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Timviec.com.vn sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.
7. Timviec.com.vn được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Timviec.com.vn, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.
8. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web Timviec.com.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Timviec.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài website Timviec.com.vn.


6. BỒI THƯỜNG
Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website Timviec.com.vn, cùng các bên liên quan Website Timviec.com.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website Timviec.com.vn hoặc website internet được kết nối đến hoặc từ Website Timviec.com.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website Timviec.com.vn.
Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho Người sử dụng, Timviec.com.vn có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của Timviec.com.vn sẽ không bị coi là nghĩa vụ.


7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC
1. Trang web Timviec.com.vn, nội dung trực thuộc web Timviec.com.vn tài sản độc quyền của Timviec.com.vn.
2. Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc Website Timviec.com.vn cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Timviec.com.vn. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.
3. Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào Timviec.com.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.


8. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Timviec.com.vn không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi- rút.
Timviec.com.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ.
Timviec.com.vn không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và Timviec.com.vn từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể.
Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các Điều Khoản Sử Dụng này.
Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.
Timviec.com.vn không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.


9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM
Việc truy cập và sử dụng website Timviec.com.vn do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Timviec.com.vn.
Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên Timviec.com.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của Timviec.com.vn.
Timviec.com.vn không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của Timviec.com.vn. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin Timviec.com.vn ghi rõ là bảo mật mới được Timviec.com.vn bảo mật.
Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.
Trong bất kỳ trường hợp nào, Timviec.com.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Timviec.com.vn ngay cả khi Timviec.com.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.


10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Timviec.com.vn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Timviec.com.vn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0981 448 766
Timviec.com.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
Timviec.com.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Timviec.com.vn sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Timviec.com.vn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Timviec.com.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.
Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Timviec.com.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.


11. HIỆU LỰC
Các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người dùng. Timviec.com.vn sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó và cập nhật đến bạn để có được sự đồng ý của bạn. Các hình thức công bố bao gồm nhưng không giới hạn bởi các kênh email, đăng ký tài khoản Timviec.com.vn và thông qua thông báo được hiển thị trên trang Website của chúng tôi trước khi áp dụng các thay đổi. Trong trường hợp bạn không đồng ý việc cập nhật, sửa đổi của Timviec.com.vn thì bạn không thể tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Timviec.com.vn.
Trong trường hợp một hoặc một số điều Điều Khoản Sử Dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này vẫn giữ nguyên giá trị.
Điều Khoản Sử Dụng này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với Timviec.com.vn.


II. THỎA THUẬN SỬ DỤNG BỔ SUNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG
Timviec.com.vn sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Timviec.com.vn vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung Timviec.com.vn hoặc các tài liệu trên trang web Timviec.com.vn chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.
1. Để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc, Timviec.com.vn có quyền yêu cầu Nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin.
2. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Nhà tuyển dụng không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và Timviec.com.vn.
3. Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng là đơn vị chủ quản hoặc có liên quan đến các website hoạt động trong cùng lĩnh vực với Timviec.com.vn.
4. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Timviec.com.vn có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Timviec.com.vn theo thời gian.
5. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Timviec.com.vn để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Timviec.com.vn, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.
6. Timviec.com.vn có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ Timviec.com.vn vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
7. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn.
8. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web Timviec.com.vn của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.
9. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên Timviec.com.vn không được chứa đựng những nội dung:
• Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.
• Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.
• Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.
• Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.
• Timviec.com.vn không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng tuyển.
• Timviec.com.vn có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web Timviec.com.vn mà không phù hợp với bản điều khoản này.
10. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ Timviec.com.vn, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Timviec.com.vn hoặc vi phạm các điều khoản này, Timviec.com.vn có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Timviec.com.vn.
11. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Timviec.com.vn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Timviec.com.vn, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Timviec.com.vn, chức năng của trang web Timviec.com.vn, cơ sở dữ liệu hồ sơ Timviec.com.vn, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.
12. Bất cứ trường hợp bạn vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).


III. THỎA THUẬN SỬ DỤNG BỔ SUNG DÀNH CHO ỨNG VIÊN
1. Khi sử dụng trang web Timviec.com.vn, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn:
Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo hồ sơ như tên, số điện thoại, địa chỉ email;…
Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ năng lực; thu nhập;…
2. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang web Timviec.com.vn, đồng thời đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
3. Timviec.com.vn có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Timviec.com.vn hoặc các bên thứ ba.
4. Timviec.com.vn được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.
5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn sẽ được công bố và cung cấp cho các Nhà tuyển dụng tiềm năng nhằm giúp bạn dễ dàng tìm được công việc phù hợp.
6. Timviec.com.vn tôn trọng tuyệt đối quyền bảo mật thông tin của ứng viên. Nếu không muốn hồ sơ cá nhân của mình được công khai, bạn vui lòng ẩn hồ sơ để tránh bị làm phiền.
7. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên trang web Timviec.com.vn hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại trang web Timviec.com.vn, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Hệ thống của Timviec.com.vn và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web Timviec.com.vn. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ của Timviec.com.vn hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
8. Timviec.com.vn có quyền xóa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.


IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0981 448 766Yêu cầu hỗ trợ
Timviec.com.vn hỗ trợ dịch vụ
Hotline: 0981.448.766
TIMVIEC.COM.VN thường phản hồi trong vòng 24h
timviec support