Nhân Viên Hợp Tác Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/10/2020

Chuyên Viên Kinh Doanh

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 30/11/2020

Đại Diện Thương Mại

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 20/11/2020

NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Khán... Hạn nộp: 15/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 10/11/2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

NHÂN VIÊN MARKETING

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 15/11/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Lương: Thương lượng Khu vực: Hậu Giang,Sóc Tr... Hạn nộp: 31/10/2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lương: Thương lượng Khu vực: Kiên Giang,Cần T... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Kiên Giang,Cần T... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân viên kinh doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/10/2020

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Long,Bình D... Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 28/10/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ACC)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 28/10/2020

TRỢ LÝ CÁ NHÂN (PA)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 28/10/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (HR)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng,Cần Thơ,... Hạn nộp: 28/10/2020

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ (LAW)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Cần... Hạn nộp: 28/10/2020

Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Đồng T... Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Kinh Doanh

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Tháp,Cần Th... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hậu Giang,Hồ Chí... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020