Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/11/2021

Middle UX/UI Designer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 25/10/2021

Nhân Viên Edit Video

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/11/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 30/11/2021

2d Game Artist

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 16/11/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên Photographer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/10/2021

Nhân Viên Web Designer

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên Thiết Kế Web Và Đồ Họa

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/12/2021

Nhân Viên Graphic Designer

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/10/2021

Nhân Viên Graphic Designer

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/11/2021

Nhân Viên Thiết kế Full - Time

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Ô Tô

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Nhân Viên Phòng Dự Án

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Khai Thác Mỏ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Kon Tum Hạn nộp: 31/10/2021

Kĩ Sư Thiết Kế 3D Cơ Khí

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2021

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Thiết Kế Cảnh Quan

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/10/2021

Nhân Viên Thiết Kế Nhân Vật Hoạt Hình

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên Thiết Kế 3D Game Artist

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên 2D Animation Mảng Spine

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/11/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D Background

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/11/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật