Trưởng Nhóm Thiết Kế Kết Cấu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/12/2020

Video Editor

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế Game

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/12/2020

Kỹ Sư Xây Dựng - Hải Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 26/12/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Công Nghệ Môi Trường

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/12/2020

Designer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 21/12/2020

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/12/2020

NHÂN VIÊN BIÊN TẬP/THIẾT KẾ VIDEO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/12/2020

Nhân Viên Quay Dựng Video

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Graphic Designer

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế Website

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/12/2020

Nhân Viên Thiết Kế Cảnh Quan

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/12/2020

Video Editor

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/12/2020

Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Thiết Kế

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Graphic Design

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Trưởng Nhóm Thiết kế Nội Thất

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng