Thư Ký Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 18/03/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/02/2021

IT - Nhân Viên Phần Mềm

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/02/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 15/04/2021

Nhân Viên QC Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/03/2021

Tổng Đài Viên

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Nhân Sự (Phụ Trách Tuyển Dụng - C&B)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Admin Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Bảo Trì Chung Cư

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 07/02/2021

Nhân Viên Kiểm Soát Cửa Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An,Bình Thu... Hạn nộp: 05/02/2021

Thợ Hàn CO2

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/01/2021

Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Lễ Tân

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 06/02/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đồng... Hạn nộp: 28/02/2021

Chuyên Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 16/02/2021

Kế Toán Viên

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Giám Sát

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 29/01/2021

Accounting supervisor

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 20/01/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 05/02/2021

Nhân Viên Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 05/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/02/2021

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Sales Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên QC/QA

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 26/01/2021

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Dệt May

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Nhuộm Và Định Hình

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

43 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 04/05/2020

Các từ khóa phổ biến