Kỹ Thuật Viên Máy Tính

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Tiền Giang Hạn nộp: 15/12/2020

Nhân Viên Angular

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên SEO Website

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Video Editor

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Backend Developer

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/12/2020

Front - End Developer (HTML, CSS)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Wordpress Developer

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23/12/2020

Tester Phần Mềm

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 21/12/2020

Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

Mobile Developer (IOS, Android, Javascript)

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 21/12/2020

Nhân Viên Bảo Mật

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

Developer _ Fresher/ Junior

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm (C# .Net Winform)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Quản Lý Dự Án

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Test Leader (Upto 18M)

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên IT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Lập Trình

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

. NET DEVELOPER

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

IT Support

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/12/2020

UI/UX Designer

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Android Dev

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

2D Artist

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Lập Trình Viên Unity

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (JAVA)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

PHP Developer

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Quản Trị Mạng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

IT HelpDesk _ Tân Phú

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên IT

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/12/2020

Chuyên Viên S.E.O Website

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng