Chuyên Viên C&B

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/11/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Hành Chính Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phòng Mẫu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 05/10/2020

TRỢ LÝ CÁ NHÂN (PA)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 28/10/2020

Trợ Lý Xưởng Sản Xuất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/10/2020

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 29/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 25/12/2020

Nhân Viên Nhập Liệu

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/10/2020

THỰC TẬP SINH HR

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2020

Thư Ký Sản Xuất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/10/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 24/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 25/11/2020

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/11/2020

Sale Admin

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 22/10/2020

NHÂN VIÊN VĂN THƯ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 22/10/2020

Nhân Viên Hồ Sơ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên Văn Thư

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng Tổng Hợp

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/09/2020

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/10/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 27/05/2020