Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/07/2021

Trợ lý Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Sale Assistant

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/07/2021

Chuyên Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Giám Đốc

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Thiết kế Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 13/07/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/06/2021

Nhân Viên Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/07/2021

Trợ Lý Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/07/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 1 triệu - 3 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 03/07/2021

Nhân Viên Sale Admin

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/07/2021

Trợ lý Ban Giám Đốc Tài Chính

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/07/2021

Thư Ký Dự Án Chuyển Đổi Số

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Sale Admin

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/07/2021

Chuyên Viên Kế Hoạch

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: An Giang,Cần Thơ Hạn nộp: 18/06/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2021

Trợ Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/07/2021

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 24/06/2021

Trợ Lý Tuyển Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 24/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

104 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 22/04/2021

Các từ khóa phổ biến