Chuyên Viên Môi Giới Đầu Tư Phái Sinh Hàng Hóa

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/12/2020

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 20/12/2020

Thực Tập Sinh Chứng Khoán

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/12/2020

Thực Tập Sinh Chứng Khoán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 21/12/2020

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Đầu Tư Phái Sinh Hàng Hóa

Lương: Thương lượng Khu vực: Phú Thọ,Hồ Chí M... Hạn nộp: 31/12/2020

Kế Toán Ngân hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Ngoại Hối

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Dịch Vụ Chứng Khoán Hội Sở (Mới Ra Trường)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Sales

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/12/2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Cần Thơ Hạn nộp: 27/01/2021

Chuyên Viên Nguồn Vốn

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/12/2020

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Nợ Tín Dụng Ngân Hàng )

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/12/2020

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

1 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 28/10/2020

Các từ khóa phổ biến