Nhân Viên Kế Toán Dự Án

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hà Nội Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bản Vẽ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Xuất Hàng Kết Cấu Thép

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 01/05/2021

Nhân Viên QC Hàn Kết Cấu Thép

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hải Dươ... Hạn nộp: 02/05/2021

Nhân Viên Thu Mua

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Cơ Khí Hàn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 05/05/2021

Tổ Trưởng Sản Xuất

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Kỹ Sư Xây Dựng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Thái Bình,Quảng... Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hải Dươ... Hạn nộp: 31/05/2021

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Bình,Hưng Y... Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mẫu

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Giám Đốc Nhà Máy

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 02/06/2021

Công Nhân Sản Xuất

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 08/05/2021

Phó Phòng Kế Toán

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 06/05/2021

Trưởng Phòng Thiết Bị Cơ Điện

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 08/05/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 23/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Xúc

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 01/06/2021

Trưởng Phòng Thiết Kế

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 31/05/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kế Toán Vật Tư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Cán Bộ Pháp Lý Địa Bàn

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hưng Yên,Hải Phò... Hạn nộp: 31/05/2021

Công Nhân Cơ Khí

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

10 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 27/03/2021

Các từ khóa phổ biến