Nhân Viên Rập Mica

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/12/2020

Thợ In Lụa - In Balo

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 30/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN DA (GAP)

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN QC KIỂM VẢI

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên An Ninh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Hệ Thống

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 28/01/2021

Chuyên Viên An Toàn Lao Động HSE

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 29/01/2021

Nhân Viên Sinh Quản

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

43 vị trí đang tuyển dụng