Nhân viên IT

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 27/05/2022

Kế Toán Trưởng - 会计長

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/05/2022

Xưởng Trưởng - 廠長

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/05/2022

Tìm việc theo ngành