Nutrition Manager (Fin Fish)

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 23/11/2020

Product Manager (Poultry Feed).

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Long An Hạn nộp: 23/11/2020

Product Manager (Aquafeed).

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Long An Hạn nộp: 23/11/2020

Deputy Technical Director – Wood Furniture.

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Long An Hạn nộp: 23/11/2020

Nhân Viên Phân Tích Thống Kê

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Long An,Đồng Thá... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Hợp Tác Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/10/2020

Giám Sát Công Trình

Lương: Thương lượng Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KHO

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Long,Trà Vi... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An,Tiền Gia... Hạn nộp: 31/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phụ Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Lương: Thương lượng Khu vực: Trà Vinh,Long An... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Bảo Trì Vận Hành Máy

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 01/11/2020

NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI

Lương: Thương lượng Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 30/10/2020

Lao Động Phổ Thông

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Long... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020