Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Lao Động Phổ Thông

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 28/02/2021

Phó Phòng Quản Lý Mua Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Giám Sát Kế Hoạch Sản Xuất

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn Bộ Phận Sản Xuất

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Lái Xe Xúc Lật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kế Toán

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Phiên Dịch

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Luật Sư Thu Nhập 15-20 triệu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Bình Dương,Bắc N... Hạn nộp: 31/01/2021

Công Nhân

Lương: Thương lượng Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 19/12/2020