Trợ Lý Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ngãi Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Nhân Sự - HR Supervisor

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/12/2020

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/12/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/12/2020

Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/12/2020

HR Cum Admin

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên Viên Nhân Sự Full-Time

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 20/12/2020

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/12/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/12/2020

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (HỒ CHÍ MINH)

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

HR Admin Team Leader

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/12/2020

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Chuyên Gia Tư Vấn Hệ Thống Lương (3P)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 05/12/2020

Nhân Viên Tuyển Dụng Và Quản Lý Đội Ngũ Kinh Doanh Online

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 04/12/2020

Nhân Viên Hành Chính

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 03/12/2020

Chuyên Viên Hệ Thống

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 28/01/2021

Chuyên Viên An Toàn Lao Động HSE

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Nhân Sự

Lương: Thương lượng Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 29/01/2021

Nhân Viên Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Định Hạn nộp: 03/12/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 09/12/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 06/12/2020

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/12/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

43 vị trí đang tuyển dụng