Anova Feed JSC

Anova Feed JSC Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Công Nhân Trang Trại

30/11/2021 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

30/11/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Anova Feed JSC
  • Quy mô:
  • Website: