Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group

260 Nguyễn Tiểu La quận 10 Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao