Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group

260 Nguyễn Tiểu La quận 10 Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần