công ty cổ phần ABC Việt Nam

Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Thu Mua

30/04/2021 Hưng Yên 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên Xuất - nhập khẩu

31/03/2020 Hải Dương, Hưng... Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên
  • Quy mô:
  • Website: