Công ty cổ phần Anova Feed

CCN Tập đoàn Anova, Long Cang, Cần Đước, Long An Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Nhân Sự

12/10/2022 Long An Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: CCN Tập đoàn Anova, Long Cang, Cần Đước, Long An
  • Quy mô:
  • Website: