Công ty Cổ phần Đất Mới Việt Nhật

Lô A2, A3, Đường số 6, KCN Dệt May Bình An, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

5 việc làm đang tuyển dụng

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

khu CN Bình Dương

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao