Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Datus

Tòa nhà Sinh Plaza, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm Xem bản đồ

https://datus.vn

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công ty BPO hoạt động trong lĩnh vực IT, có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện quản lý trong các dự án IT trong và ngoài nước.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao