Công Ty Cổ Phần Hadicopharma

Bình Dương Xem bản đồ

http://hadicopharmar.com


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty gồm: Kinh doanh dược phẩm, hàng tiêu dùng,thiết bị dụng cụ y tế.

Với Hadico, nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Công ty nằm ở yếu tố con người. Do đó, Hadico luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho Quản lý và nhân viên thông qua đào tạo nội bộ.

Cụ thể, 100% nhân viên kinh doanh khi mới vào sẽ được huấn luyện, đào tạo về tính năng sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp trước khi làm việc tại Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức huấn luyện định kỳ để trau dồi thêm về tính năng sản phẩm, kỹ năng bán hàng, các chương trình marketing cho toàn Bộ phận Kinh doanh nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Tuyển dụng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

31/01/2021 Bình Dương Thương lượng Bán thời gian

Nhân Viên Văn Phòng

31/01/2021 Bình Dương Thương lượng Hợp đồng

Nhân Viên Thống Kê

31/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Quy mô: 300 người
  • Website: http://hadicopharmar.com