Công ty Cổ phần HTM Logistics

Khu nhà xưởng Hải Thành, km3+900, đường 353, phường Hải Thành, Dương Kinh Xem bản đồ


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Lái Xe Nâng

18/03/2021 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Đếm

18/03/2021 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Công Nhân Bốc Xếp

18/03/2021 Hải Phòng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Khu nhà xưởng Hải Thành, km3+900, đường 353, phường Hải Thành, Dương Kinh
  • Quy mô:
  • Website: