Công ty cổ phần Hùng Phước E&C

[email protected] Xem bản đồ

7 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Đấu Thầu

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Giao Thông

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Điện

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QS Xây Dựng

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Làm việc Online/ Từ xa

Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng

30/11/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty