Công ty Cổ phần Master Tran

A38-39, Đường 4A, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Xem bản đồ


Xác thực
10 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Trình Dược Viên OTC/ETC

30/06/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên PG

30/06/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Không cố định

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

31/05/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Marketing Executive

30/05/2021 Hà Nội, Hồ Chí M... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Trade Marketing

30/05/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Activation

31/05/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Trình Dược Viên

31/05/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Trình Dược Viên OTC

30/04/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Trình Dược Viên

16/04/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Thủ Kho

30/04/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: A38-39, Đường 4A, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.
  • Quy mô:
  • Website: