Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực JIS

Số 1A, đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm

Xác thực
5
Việc làm

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

+ Tư vấn du học Nhật Bản
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Đào tạo nguồn nhân lực;
+ Các hoạt động tư vấn quản lý;

Hình ảnh công ty