Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Aermec Việt Nam

KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Quản Đốc Phân Xưởng

30/09/2020 Bắc Ninh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thủ kho

15/08/2020 Bắc Ninh 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh
  • Quy mô:
  • Website: