Công Ty Cổ Phẩn SX & TM Tấn Đạt

Tp.Hcm Xem bản đồ

10 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Được thành lập trên 3 năm và được nhiều người lao động ở nhiều khu vực tin cậy .
Chế độ trả thưởng ưu đãi .

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao