Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ HLC

36 bạch đằng vạn lợi quảng tiến sầm sơn thanh hóa Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

chuyên cung cấp thiết bị đánh bắt cho tàu ra khơi, cung cấp dầu mỡ nhờn cho tàu thủy lực

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao