CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 (COMA9)

6-8 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1 Xem bản đồ

coma9.vn


Xác thực
6 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Hoạt động xây dựng.

Tuyển dụng

Giám Sát Kỹ Thuật M&E

30/11/2020 Hồ Chí Minh, Bìn... 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Giám Sát An Toàn Lao Động

30/09/2020 Bình Thuận 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Kế toán tổng hợp

15/08/2020 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Kế toán vật tư

15/08/2020 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Kỹ sư điện

30/06/2020 Bình Thuận, Hồ C... 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Bảo Trì

30/06/2020 Bình Thuận, Hồ C... 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 6-8 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
  • Quy mô: 100 người
  • Website: coma9.vn