Công Ty CP DP Hoàng Giang

Thuận An Xem bản đồ

8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Trợ Lý Kinh Doanh

08/04/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

20/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhập Liệu

20/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

20/03/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

06/02/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhập Liệu

25/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

20/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trình Dược Viên

20/01/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Thuận An
  • Quy mô:
  • Website: