Công Ty CP Giải Trí& Truyền Thông Điền Quân

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh Xem bản đồ

dienquan.com

25 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công ty chuyên về lĩnh vực giải trí và truyền thông đa phương tiện

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao