Công ty CP Xây dựng Thương mại và Môi trường Hà Nội

Công ty CP Xây dựng Thương mại và Môi trường Hà Nội Xem bản đồ


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Môi Trường

10/11/2021 Hà Nội, Hải Dươn... Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Môi Trường

10/11/2021 Hà Nội, Hải Dươn... Thương lượng Hợp đồng

Cán Bộ Kỹ Thuật Môi Trường

10/08/2021 Hà Nội, Hải Dươn... Thương lượng Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Công ty CP Xây dựng Thương mại và Môi trường Hà Nội
  • Quy mô:
  • Website: