Công ty Nắng Ban Mai

01 Hoa Cau, phường 7, Phú Nhuận Xem bản đồ

3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án

31/03/2021 Phú Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

31/03/2021 Phú Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

31/03/2021 Phú Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 01 Hoa Cau, phường 7, Phú Nhuận
  • Quy mô:
  • Website: