Công ty Sản xuất và Thương mại Vĩnh Sáng

Phố Ba Huyện - Phường Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Xem bản đồ

4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Thị Trường

25/04/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

25/04/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho

10/03/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

10/03/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Phố Ba Huyện - Phường Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
  • Quy mô:
  • Website: